ค้นพบจำนวน 54 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านนาแค ซ.2246 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโนนดู่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวัดบ้านหนองคอม ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโคกสี ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ซ.2384 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ซ.2384 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโสกงูหลือม ซ.2384 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านดอนคนทา ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.2384 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบัวลาย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านห้วยโจด ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองแสง ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านป่าหวาย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยพิทยาคม ซ.2384 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านด่านช้าง ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง ซ.ใบบัว 2 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี ซ.202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวัดประชานิมิตร ซ.202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนเทศบาล 2(สหกรณ์สมทบ) ซ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ซ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวานิชวิทยา ซ.เทศบาล 4 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนอมรศิลป์ ซ.เทศบาล 3 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านหนองม่วง) ซ.เทศบาล 20 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบัวใหญ่เทคโนโลยีพาณิชยการ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านบัวใหญ่) ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบัวใหญ่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ ซ.202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านงิ้ว ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา ซ.เทศบาล 15 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านดอนชุมช้าง ซ.เทศบาล 15 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองแจงน้อย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวัดบ้านไร่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านเสมา ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง