ค้นพบจำนวน 75 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนพลสงคราม ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านพลจรก ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านหญ้าคา(หน่วยรัฐราษฎร์พัฒนา ว.ท.อ.) ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านหนองพลอง ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนไตรคามสามัคคี ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านไพ ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนมะค่าวิทยา ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านหนองม้า ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านมะรุม ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านหนองนา ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านดอนผวา ซ.2067 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ซ.206 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านธารปราสาท ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3(บ้านใหม่เกษม) ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านคอหงษ์ ซ.2067 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านพะไล(ไตรมิตรสามัคคี) ซ.มิตรภาพ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93 ซ.มิตรภาพ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) ซ.รพช. ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) ซ.รพช. ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนเทศบาล 2(รัฐราษฎร์บำรุง) ซ.เกษตร 5 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ซ.โนนสูง-หนองแมว ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ซ.2067 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ซ.2067 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านศรีสุข ซ.มิตรภาพ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนเทศบาล 1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ซ.เทศบาล ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนจุ้ยอั้ววิทยา ซ.2067 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนศรีสุขวิทยา ซ.มิตรภาพ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนเทศบาล 3 ซ.ประชาอุทิศ 2 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านคอนน้อย ซ.โนนสูง-หนองแมว ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านด่านคล้า ซ.โนนสูง-หนองแมว ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมือง ซ.โยธาธิการ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ซ.2067 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านดอนม่วง ซ.AH12 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม ซ.โยธาธิการ ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนวัดจันอัด ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านดอนชมพู ซ.มิตรภาพ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ซ.โยธาธิการ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านจันอัด ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ซ.โยธาธิการ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านด่านติง ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ซ.2067 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) ซ.โยธาธิการ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านหนองโสน ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านถนนถั่ว ซ.โยธาธิการ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านบิง ซ.มิตรภาพ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านหนองจำปา ซ.2067 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านดอนหวาย ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านขามชั่งโค ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านกระโดน ซ.โยธาธิการ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) ซ.2067 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนวัดหนองจอก ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 4(อนุบาล) ซ.2067 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านโนนมะกอก ซ.มิตรภาพ ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 7 ซ.มิตรภาพ ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ซ.มิตรภาพ ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านโตนด ซ.โยธาธิการ ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ซ.โนนสูง-หนองแมว ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ซ.โยธาธิการ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง ซ.มิตรภาพ ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านหนองโจด ซ.โยธาธิการ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ซ.AH12 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านทองหลาง ซ.โยธาธิการ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงเรียนบ้านกรูด ซ.โยธาธิการ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง