ค้นพบจำนวน 69 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ซ.2148 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ถ.สุรนารายณ์ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ซ.201 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
โรงเรียนบ้านประดู่งาม ซ.201 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหนองแหน ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหนองหัน ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหนองแดง ซ.201 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
โรงเรียนบ้านหนองสะแก ซ.201 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
โรงเรียนบ้านหนองไทร ซ.201 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านแปรง ซ.201 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนวัดกุดพิมาน ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ ซ.201 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนสระสี่เหลี่ยม ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านโนนทอง ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านโคกกระบือ ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนนครหนองบัววิทยา ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านพันชนะ ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านดอน ซ.2217 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านโค้งตะกร้อ ซ.2148 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านวังโป่ง ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหิงห้อย ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) ซ.201 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนด่านขุนทด ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ซ.2148 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหาญ ซ.2148 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านซับพลู ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านสระพัง ซ.2164 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์) ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านห้วยจระเข้ ซ.2164 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนวัดสระจระเข้ ซ.2148 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง ซ.201 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก ซ.2164 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ซ.2164 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านตะเคียน ซ.2256 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านด่านนอก ซ.2148 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ซ.2148 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ซ.2148 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านปราสาท ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านดอนด่านใน ซ.2148 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านห้วยบง ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ซ.201 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหินดาด ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านหินลาด ซ.201 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ ซ.2148 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง