ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเพชรหนองขาม ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนชุมชนบ้านบุพัฒนาสามัคคี ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านโคกพระ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนวัดหนองพลวง ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนวัดเหมสูง ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนรัฐการุณวิทยา ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ซ.226 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านสวนปอ ซ.226 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนอนุบาลสมปอง ซ.226 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ซ.เทศบาล 5 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี ซ.2162 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนจักราชวิทยา ซ.2162 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนหนองพลวงพิทยา ซ.226 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านหินโคน ซ.226 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านช่องโค ซ.Thetsaban 12 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง