ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี ซ.มิตรภาพ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านคอนเมือง ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านกระถิน ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ 4) ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด ซ.2160 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านดอนเข้วา ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง