ค้นพบจำนวน 63 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านสระครก ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ซ.2384 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านตะโก ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองสะแก ซ.นม. 4058 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านตากิ่ม ซ.2384 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ซ.2160 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ซ.นม. 4058 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ซ.2160 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านปรางค์ ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง ซ.2160 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง ซ.นม. 4058 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหมัน ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ซ.2160 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านทองหลาง ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนอนุบาลมีมั่งคั่ง ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย ซ.2150 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านเมืองคง ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนชุมชนเมืองคงวิทยา ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนเมืองคง ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองแขม ซ.2150 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองบง ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว ซ.2160 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี ซ.2160 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านปอบิด ซ.2160 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านโจด ซ.2150 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ซ.2150 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านไทรโยง ซ.2150 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี ซ.มิตรภาพ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา ซ.2150 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านคอนเมือง ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านมะค่า ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนปริยัติไพศาล ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านกระถิน ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านขาม ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนเทพาลัย ซ.มิตรภาพ ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านตะหนอด ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ 4) ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองแจง ซ.2150 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด ซ.2160 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านดอนเข้วา ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ซ.มิตรภาพ ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านตะโกโคก ซ.AH12 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านตาชู ซ.มิตรภาพ ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านซาด ซ.มิตรภาพ ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ซ.มิตรภาพ ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านวังม่วง ซ.AH12 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง