ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ซ.รพช. นม. 3412 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา ซ.2365 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองรัง ซ.รพช. นม. 3412 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านบุมะค่า ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านดอนกรูด ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองเมา ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนจระเข้สังฆกิจวิทยา ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนแสนวิทยาภูมิ ซ.224 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนครบุรี ซ.224 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านแชะ ซ.บุรีราษฎร์ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนเหรียญทองวิทยา ซ.บุรีราษฎร์ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนครบุรีวิทยา ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านไผ่ ซ.บุรีราษฎร์ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ซ.224 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม ซ.2365 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองไทร ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านลำเพียก ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง