ค้นพบจำนวน 1,251 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 13
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 0-4422-3000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ถ.ช้างเผือก จ.นครราชสีมา 30000
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ซ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ซ.2148 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30000
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30000
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิทยาเขตหมื่นไว ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.,มหาชัย 2, จ.นครราชสีมา 30000
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ จ.นครราชสีมา 30000
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ จ.นครราชสีมา 30000
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ซ.224 จ.นครราชสีมา 30000
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30000
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ซ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30000
วิทยาลัยนครราชสีมา ซ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30000
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ซ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30280
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ซ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ซ.2310 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ซ.2310 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ซ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านโนนรัง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านอุทัยทอง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านนาแค ซ.2246 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหนองบง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น ซ.2246 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ซ.ชย. 3032 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหัวหนอง ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านโนนสูง ซ.ชย. 3032 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านโนนดู่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านหนองคอม ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านโคกสี ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ซ.2384 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านคึมมะอุ ซ.รพช. จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองจาน ซ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองเต่า ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ซ.2384 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโสกงูหลือม ซ.2384 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบึงพะไล ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านสีสุก ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านดอนคนทา ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.2384 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านฝาผนัง ซ.AH12 จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบัวลาย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ซ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านห้วยโจด ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองแสง ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ ซ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านป่าหวาย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านดงบัง ซ.2384 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านแดงน้อย ซ.AH12 จ.นครราชสีมา 30430
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยพิทยาคม ซ.2384 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองตาด ซ.โยธาธิการ จ.นครราชสีมา 30430
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ซ.2384 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ซ.รพช. จ.นครราชสีมา 30430
โรงเรียนบ้านด่านช้าง ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม ซ.รพช. ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง ซ.ใบบัว 2 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ซ.2160 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
โรงเรียนอัมพวันวิทยา ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี ซ.202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านสระครก ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนวัดประชานิมิตร ซ.202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง