ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านประเภท อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดเนินสูง ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดขิงกระชาย ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านเขานันทา ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดทุ่งสบก ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดหนองคุ้ม ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดบุฝ้าย ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดหนองแก้ว ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม(บ้านต้น) ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดมะกอกแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดคำภู ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนสุวรรณวิทยา ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านเนินผาสุข ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ถ.สุวรรณศร ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านด่าน(หลวงพ่อเอียอนุสรณ์) ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านวังบัวทอง ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง