ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านบางปลาร้า ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนบ้านบางขาม ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดสะแกงาม(จีระศฤงฆ์อุทิศ) ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง