ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านคลองสอง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนบ้านคลองสารภี ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนชิตใจชื่น ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนชุมเขตศึกษา ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนประชุมเขตศึกษา ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง