ค้นพบจำนวน 75 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านทด ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ซ.กบินทร์บุรีอินดัสทรี โซน 3 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านท่าอุดม ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนกชนันท์อนุบาล ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดโคกอุดม ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านโคกลาน ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านโคกสั้น ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านหนองอนามัย ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบรรหารวิทยา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนกบินทร์วิทยา ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดรัตนชมภู ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดเกาะแดง(สุวรรณวิทยกิจ) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดวัฒนารังษี ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านโคกหอม ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม ถ.สุวรรณศร ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนเทคโนโลยีนครกบินทร์ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนเทศบาล 2(วัดใหม่ท่าพาณิชย์) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนวังดาลวิทยาคม ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนสายมิตรศึกษา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านไผ่ ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนกบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนวัดวังหวาย ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านนางเลง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านหนองนาใน ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดหาดสูง ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ่อทองวิทยา ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนสันติสุข ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านพระปรง ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน(ประชาบำรุงวิทย์) ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดโคกป่าแพง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านหนองช้างลง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านหนองโดน ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนสายมิตรศึกษา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน) ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านชำโสม ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดจันทร์รังษีถาวร ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดเนินสูง ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านเขาด้วน ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านเขาปูน ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านวังดินสอ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านคลองตามั่น ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านวังกวาง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านมาบนาดี ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านคลองอุดม ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง