ค้นพบจำนวน 251 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านจิกสูง ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตปราจีนบุรี ซ.ปจ. 3008 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ซ.ปจ. 3008 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ซ.ราษฎรดำริ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตปราจีนบุรี ซ.เทศบาลดำริ 5 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 9 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วิทยาลัยช่างกลปทุมวันปราจีนบุรี ซ.AH19 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โรงเรียนบ้านกม. 80 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านขุนศรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนวัดเนินสูง ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนวัดเนินไม้หอม ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านเนินหอม ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนศึกษาพิเศษปราจีนบุรี ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านบุสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านหนองชะอม ถ.สุวรรณศร ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ถ.สุวรรณศร ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนบ้านหนองเต่า ถ.สุวรรณศร ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดบึงสามัคคีราษฎร์ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านประเภท อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านหัวเขา ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนวัดท่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนวัดเนินสูง ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดขิงกระชาย ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดนิโครธาวาส ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนบ้านเขานันทา ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านกระเดียง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนวัดทุ่งสบก ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีน ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนอนุบาลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนวัดหนองคุ้ม ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนวัดบุฝ้าย ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านแหลมหิน อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนวัดหนองแก้ว ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนวัดเกาะเค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม(บ้านต้น) ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านดงหัวโขด ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนวัดบ้านพระ ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดลำดวน ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนวัดบ้านยาง ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนวัดประชาวาส ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนบ้านทด ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดเทพประสิทธยาราม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนวัดมะกอกแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ซ.กบินทร์บุรีอินดัสทรี โซน 3 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนโชติพิทยากร ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนบ้านท่าอุดม ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนวัดคำภู ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส ถ.ปราจีนตคาม ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนวัดโคกมะกอก ถ.ปราจีนตคาม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนสุวรรณวิทยา ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนกชนันท์อนุบาล ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ถ.ปราจีนตคาม ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านเนินผาสุข ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ถ.สุวรรณศร ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนเทศบาล 5(บดินทร์เดชาประสิทธิ์) ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนเทศบาล 4(อุดมวิทย์สมใจ) ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนวัดโคกอุดม ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง