ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนวัดไผ่แก้ว(ศิริสวัสดิ์ประชาสรรค์) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนวัดแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนบ้านเนินไร่(ประชารักษ์อุปถัมภ์) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง