ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ซ.เทศบาล 6 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ซ.เทศบาล 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดธารพูค(ประพันทับประชาสรรค์) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านโปร่งตะเคียน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี(รัฐราษฎร์สามัคคี) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดป่าตอง(อัมพรรัฐประชาสรรค์) ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดหนองปรือ(สุทธาถนอมราษฎร์บำรุง) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดต้นตาล(อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนชุมชนวัดนาเหล่าบก ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านปรือวาย ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดลำมหาชัย(รัฐอนุสรณ์) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดหนองเค็ด(ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์) ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนอนันต์วิทยา ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนจุฑาทิพย์ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านชำขวาง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านม่วงโพรง(รัฐอุทิศ) ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนธรีวิทยา ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดพงษาราม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก(กฤษณาประชาสรรค์) ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดหนองเสือ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดหนองแหน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนสุวรรณคีรี ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง