ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ ซ.314 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง ซ.314 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดดอนทราย ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ(ศิริประชาบำรุง) ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดกระทุ่ม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดพนมพนาวาส ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์(มัธยมวัดสนามจันทร์) ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดสนามจันทร์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนจันทร์ประชาสฤษฎิ์ ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดอินทาราม ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนศรีมงคล ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนหนองหน้าบ้าน ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดแสนภูดาษ ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน ต.บางซ่อน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง