ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดสีล้งตั้งตรงจิตร 18 ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนบ้านสีล้ง ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนวัดสุขาราม ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนคลองขวาง ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดพิมพาวาส(สีล้งสาราลัย) ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนวัดสุนีย์ศรัทธาราม ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนจันทร์เจริญ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทยา) ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนท่าสะอ้าน(บูรณะสินอนุสรณ์) ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนศรีวิทยา ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนมารดานฤมล ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนอนุบาลจันทรา ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนวัดบางผึ้ง ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดลาดยาว ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนวัดคลองตาเอี่ยม ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนบ้านหัวสวน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดล่าง(บวรวิทยายน 3) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัฒนาลัย ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนพระพิมลเสนี ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดบน(ประจองอนุสรณ์) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนคลองพานทอง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง