ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดหัวไทร(คงรัตนประชานุกูล) ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดคลองเขื่อน(มงคลบุตรประชาสวรรค์) ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดปากน้ำ(สร้อยประชาสรรค์) ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนดาราจรัส ถ.วัฒนปรีดา ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา ถ.หลวงฤทธิ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนสูตะบำรุงพิทยาคาร ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนสูตะโชติประชาสรรค์ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนบ้านปลายคลอง ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดศรีสุตาราม ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดหัวสวน(ละม่อมประชาสรรค์) ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดสนามช้าง ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง