ค้นพบจำนวน 264 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดสีล้งตั้งตรงจิตร 18 ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนบ้านสีล้ง ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ซ.กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ซ.เทศบาล 6 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ซ.เทศบาล 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ซ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ซ.314 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ ซ.314 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง ซ.314 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนอนุบาลเจริญรัตน์ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(เฉลิมช่วงประชาสรรค์) ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนสุเหร่าดอนกลางวัลลีราษฎร์ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนดารุ้ลมุตตากรีน ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนศาสน์ศิลปสิทธิ์วิทยา ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนกูวาติ้ลอิสลาม ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนอัลอิสลาห์คลอง 19 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนอิสลามอนุกูลวิทยา ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนปากบึงสิงโต ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนวัดรามัญ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนประชาบำรุง(ชูศักดิ์ประชาอุปถัมภ์) ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนวัดประจำรัง ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวกงสี ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนวัดไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ถ.เทศบาล 1 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนวัดโพธิ์เย็น ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนสุเหร่าแคราย ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดธารพูค(ประพันทับประชาสรรค์) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว(อุดมสุวรรณประชาสรรค์) จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดหินดาษ ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดบางโรง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนบ้านโปร่งตะเคียน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนพินิจค้าประชาสรรค์(วัดเกาะแก้วเวฬุวัน) ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดบางสาย ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง(อินทรประชานุกูล) ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี(รัฐราษฎร์สามัคคี) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดป่าตอง(อัมพรรัฐประชาสรรค์) ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดหนองปรือ(สุทธาถนอมราษฎร์บำรุง) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนวัดคูมอญ จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดคลองเจ้า ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดต้นตาล(อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์ ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โรงเรียนวัดหัวไทร(คงรัตนประชานุกูล) ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนชุมชนวัดนาเหล่าบก ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านปรือวาย ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดจระเข้ตาย(พินิจค้าประชาสรรค์) ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดลำมหาชัย(รัฐอนุสรณ์) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข(เรืองวัฒนาคม) อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดหนองเค็ด(ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์) ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดคลองเขื่อน(มงคลบุตรประชาสวรรค์) ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดชนะสงสาร(อนันตชัยประชานุกูล) อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดบางคา(บุญชูฟุ้งประชานุกูล) ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนอนันต์วิทยา ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนดาราสมุทร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนจุฑาทิพย์ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดหนามแดง(คัณฑาโรราษฎร์บำรุง) ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดปากน้ำ(สร้อยประชาสรรค์) ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดก้อนแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดบางตลาด ถ.บางตลาด-สวนปาล์ม จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนบ้านชำขวาง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านบางแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนกกสับ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนดาราจรัส ถ.วัฒนปรีดา ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนบ้านห้วยหิน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง