ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดบางปิดบน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดแหลมอวน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง