ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนวัดปะอาบูรพาเขต ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านมะนาว ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนวัดช้างทูน ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านวัดจัดสรร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ซ.เทศบาล 3 10 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ่อไรวิทยา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านตางาม ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านมะม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านสระใหญ่ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านประเดา ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง