ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนวัดห้วงโสม ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านเนินตาล ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนนคราศึกษา ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านโขดทราย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง