ค้นพบจำนวน 53 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเทคนิคตราด ซ.ท่าเรือจ้าง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ซ.หลักเมือง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านปากพีด ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดคลองขุด ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดบางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดเนินยาง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านทุ่งประดู่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านสวนใน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดวัง(กิ่มบุญอยู่อุทิศ) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านไร่ป่า ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดวิเวกเมืองตราด(ศุภกิจวิบูลย์อุปถัมภ์) ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนมารดานุสรณ์ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านเนินสูง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดบุปผาราม ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนสุนันทาวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนกิตติวิทยา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดตราด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดตราด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนตราษตระการคุณ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดตะกาง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านเนินตาแมว ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดหนองโสน ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนคีรีเวชรัตน์นูปถัมถ์ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดไทรทอง ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดแหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนห้วงน้ำขาว ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านคลองประทุน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง