ค้นพบจำนวน 132 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วิทยาลัยเทคนิคตราด ซ.ท่าเรือจ้าง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ซ.หลักเมือง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนวัดปะอาบูรพาเขต ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านมะนาว ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนวัดช้างทูน ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านวัดจัดสรร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ซ.เทศบาล 3 10 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ่อไรวิทยา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนวัดตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านตางาม ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านมะม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านสระใหญ่ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนประณีตวิทยาคม ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดประณีต ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านดอนสูง ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนสะตอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านประเดา ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดฆ้อ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โรงเรียนบ้านเกษมสุข ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านมณฑล ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านโป่ง ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนวัดพนมพริก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดเทพนิมิต ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านเนินตะบก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านปากพีด ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านดงกลาง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดคลองขุด ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โรงเรียนบ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดท่าหาด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดบางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดเนินยาง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดลำภูราย ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โรงเรียนบ้านทุ่งประดู่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดท่าโสม ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านสวนใน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดวัง(กิ่มบุญอยู่อุทิศ) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านไร่ป่า ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดสลัก ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดวิเวกเมืองตราด(ศุภกิจวิบูลย์อุปถัมภ์) ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนมารดานุสรณ์ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านเนินสูง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดบุปผาราม ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนสุนันทาวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนกิตติวิทยา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดตราด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดตราด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนตราษตระการคุณ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดตะกาง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านเนินตาแมว ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดบางปิดบน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดหนองโสน ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนคีรีเวชรัตน์นูปถัมถ์ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดไทรทอง ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดแหลมอวน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง