ค้นพบจำนวน 420 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลราชชนีชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) ซ.315 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ซ.เนินแร่-ชุมแสง ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ถ.,โปษยานนท์, ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ซ.ห้วยกะปิ 17 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซ.ชบ. 3059 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.,บางแสนสาย 4 ใต้ 2, ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
คณะเกษตรศาสตร์บางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซ.3144 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
จิตตภาวันวิทยาลัย ซ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ซ.สุขุมวิท-พัทยา 17 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ซ.นาเกลือ 16 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ.ชบ. 3061 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซ.นาจอมเทียน 17 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โรงเรียนวัดพรหมรัตนาราม ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนอนุบาลประชาสงเคราะห์ ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี(โรงเรียนชุมชน) ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนวัดโคกเพลาะ ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดป่าแก้ว ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนหัวถนนวิทยา ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดหัวถนน ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนวัดทรงธรรม ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดเนินตามาก ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดบางนาง ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ซ.บ้านหนองไผ่แก้ว 5 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนบ้านเนินถาวร ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนวัดแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว ซ.บ้านหนองไผ่แก้ว 8 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดวรพตสังฆ์วาส ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง ซ.บ้านบ่อน้ำ 6 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดโคกท่าเจริญ(ปี่ทองราษฎร์ผดุง) ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนอัลเอี้ยะอิซาน-บ่อน้ำ ซ.บ้านบ่อน้ำ 6 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา จ.ชลบุรี 20240
โรงเรียนวัดพานทอง ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น(เจียมบุรเศรษฐ์อุปถัมภ์) จ.ชลบุรี 20240
โรงเรียนเพลินจิตวิทยา ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนวัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนบ้านซับใน ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดนาวังหิน ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดบ้านกลาง ซ.บ้านใหม่ หมู่ 3 1 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนเทศบาล 3 ถ.บ้านเรือนใหญ่ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดศรีประชาราม ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนเทศบาล 1 ถ.บ้านป่าไร่ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนเทศบาล 2 ถ.ทุมมาวาส ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนผู้ใหญ่ ถ.ทุมมาวาส ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนอนุบาลปิยพร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ถ.วัดโรมันคาทอลิค ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนบุญญวิทยาคาร ถ.วัดโรมันคาทอลิค ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดเทพพนาราม ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดเซิดสำราญ ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนบ้านสระนา ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ ถ.สายบ้านล่าง-หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดเนินหลังเต่า ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนบ้านเนิน ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240
โรงเรียนวัดโป่งปากดง ซ.พัฒนา 1 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ถ.เทศบาล ซอย 2 จ.ชลบุรี 20240
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จ.ชลบุรี 20240
โรงเรียนวัดบ้านไร่(สารพานิชประชานุเคราะห์) ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา ถ.นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนอนุบาลพานทอง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนไทยบูรพาบริหารธุรกิจ ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ซ.ดำรงธรรม ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนชุมชนปรกฟ้า จ.ชลบุรี 20240
โรงเรียนวัดศรีพโลทัย ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โรงเรียนชุมชนหนองตำลึง(ปรีชาราษฎร์บำรุง) ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนวัดหนองกะขะ ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม จ.ชลบุรี 20240
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ถ.วิบูลย์ประชารักษ์ ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนบ้านหนองขยาด ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนวัดโป่งตามุข ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนวัดหนองยายหมาด จ.ชลบุรี 20240
โรงเรียนวัดนากระรอก ซ.ทุ่งขวาง 3 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ถ.วิบูลย์ธรรมรักษ์ ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ถ.วิบูลย์ธรรมรักษ์ ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง