ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนล้อมรัก ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ ซ.สส. 6002 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดจุฬามณี (มาลยานุสาวรีย์) ซ.325 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนเทศบาลวัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) ซ.325 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง