ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนล้อมรัก ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนอนุบาลอัมพวัน ซ.สส. 3010 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ ซ.สส. 6002 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) ซ.3093 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดเหมืองใหม่ (พริ้งพริศวงค์อุทิศ) ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดเสด็จสุทธิวิทยาอนุสรณ์ ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ซ.สส. 2009 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดสาธุชนารามสินประชานุกูล ซ.สส. 4013 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดศรีศรัทธาธรรม ซ.สส. 3011 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดวรภูมิ ซ.สส. 4013 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดโรงธรรมมิตรภาพที่ 70 ซ.สะพานข้ามคลองโคก ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์) ซ.สส. 3011 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดภุมริทร์กุฎีทอง ซ.สส. 2062 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดปากน้ำอมรวิมลจันทร์ ซ.สส. 4013 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดประดู่ ซ.สส. 4004 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม ซ.สส. 4013 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ ซ.สส. 2062 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางแคใหญ่ ซ.สส. 2062 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล) ซ.สส. 4013 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางเกาะเทพศักดิ์ (อินทรประชาคม) ซ.สส. 4004 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ซ.สส. 2021 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ซ.สส. 3011 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดช้างเผือก ซ.สส. 6002 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) ซ.สส. 4004 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดจุฬามณี (มาลยานุสาวรีย์) ซ.325 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) ซ.สส. 2012 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดคลองโคน ซ.สส. 2021 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) ซ.สส. 2021 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ (สุนทรธรรมกิจอุปถัมภ์) ซ.สส. 4004 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) ซ.สส. 4004 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง ซ.35 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) ซ.35 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ซ.35 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนบางนางลี่ ซ.สส. 4013 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนเทศบาลวัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) ซ.325 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม (วงค์ประชานุเคราะห์) ซ.สส. 6002 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนถาวรวิทยา ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซ.สส. 2012 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ซ.35 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง