ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลนารีวัฒนา ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ซ.สส. 6006 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนอนุบาลบางคนที(วัดเกาะเลี้ยงล้อมอนุกูล) ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนสกลวิสุทธิ ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนศาลแม่อากาศ ซ.สส. 4013 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม (ชุณหะวันวิทยา) ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) ซ.สส. 4102 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ซ.สส. 4005 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางใหญ่ (ประภัสสรประชานุกูล) ซ.325 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางพลับ (สุนทรานุกูล) ซ.สส. 6002 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางคนทีใน ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางกล้วย (รุ่งมณี) ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดตะโหนดราย ซ.สส. 3011 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ซ.สส. 6006 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ (จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) ซ.สส. 4011 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดเกตุการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนทับทิมจันบุญมีพ.ศ. 2478 ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง