ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ ซ.สค. 4012 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ซ.สค. 4012 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ซ.สค. 4011 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) ซ.รบ. 4049 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดโรงเข้ ซ.สค. 2006 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) ซ.3404 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดธรรมโชติ ซ.สค. 2006 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม (ทวนกร) ซ.3236 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดชัยมงคล ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดกระโจมทอง ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านวังจระเข้ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านโรงเข้ ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านรางสายบัว ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านเจริญสุข ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านคลองซื่อ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 63 ซ.รบ. 4049 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบางยางพิทยาคาร ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนทำนบแพ้ว ซ.3403 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนจงรักษ์พิทยา ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนกุศลวิทยา ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง