ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ซ.เจริญสวัสดิ์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงเรียนอนุบาลสินสมบูรณ์ ซ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงเรียนอนุบาลยุวรัช ถ.,เพชรเกษม 91, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาคาร) ถ.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ซ.เลียบคลองสี่วา ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ซ.สห. 2006 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ซ.3091 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนวัดท่ากระบือ ซ.สุคนธวิท 44 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนปฐมพรพิทยา ซ.3091 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ซ.สค. 4001 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร ซ.สค. 4009 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสรณ์ ซ.เจริญสวัสดิ์ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี ซ.เทศบาล 2 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) ซ.เทศบาล 2 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง