ค้นพบจำนวน 73 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ ซ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า ซ.35 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ซ.35 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา ถ.กิจมณี ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสาครวิทยา ถ.เจษฎาวิถี ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ถ.เลียบคลองหลวง ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล ซ.สค. 2004 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา ถ.,เศรษฐกิจ 1 1, ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ซ.สค. 4008 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนเอกชัย ซ.วิเชียรโชฎก 8 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอันนาลัย ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ซ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอนุบาลสมฤดี ซ.เอกชัย 10 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอนุบาลเมืองสมุทรสาคร ซ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ถ.,เอกชัย 1, ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสมฤดี ซ.เอกชัย 10 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงค์วิทย์ ซ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ซ.35 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดสุนทรสถิต (สามัคคีวิทยาคม) ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดศิริมงคล ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดศรีวนาราม ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ซ.35 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดปากบ่อ ซ.35 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม ซ.สส. 4007 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ซ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดบ้านโคก ซ.สค. 2004 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดบางปิ้ง ซ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บำรุง) ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดนาขวาง (สุนทรพัฒนาภรณ์) ซ.35 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ ซ.3097 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ (โพธิบุญราษฎร์บำรุง) ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดโคกขาม ซ.สค. 5031 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดคลองครุ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดเกาะ (สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) ซ.35 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดกระซ้าขาว ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็กนิ่มอนุสรณ์) ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ ซ.เลียบคลองสี่วา ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านสันดาบ ซ.สค. 5031 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ซ.สค. 2010 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ซ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ซ.35 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) ซ.35 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านชายทะเลรางจันทร์ ซ.35 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 ซ.3423 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านคลองหลวง ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) ซ.สุขาภิบาล ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณาราม) ถ. เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ถ.เจษฎาวิถี ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ถ.เจษฎาวิถี ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ซ.เอกชัย 11 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนเทพนวรัตน์ ซ.35 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนชายทะเลบางกระเจ้า ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ซ.เอกชัย 10 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ถ.กิจมณี ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสมุทรสาคร ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง