ค้นพบจำนวน 128 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ ซ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า ซ.35 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ ซ.สค. 4012 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ซ.35 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา ถ.กิจมณี ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสาครวิทยา ถ.เจษฎาวิถี ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ถ.เลียบคลองหลวง ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล ซ.สค. 2004 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา ถ.,เศรษฐกิจ 1 1, ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ซ.สค. 4008 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ซ.เจริญสวัสดิ์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนเอกชัย ซ.วิเชียรโชฎก 8 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอันนาลัย ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอนุบาลสินสมบูรณ์ ซ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ซ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอนุบาลสมฤดี ซ.เอกชัย 10 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอนุบาลยุวรัช ถ.,เพชรเกษม 91, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงเรียนอนุบาลเมืองสมุทรสาคร ซ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ถ.,เอกชัย 1, ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสมฤดี ซ.เอกชัย 10 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงค์วิทย์ ซ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาคาร) ถ.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ซ.35 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ซ.สค. 4012 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ซ.สค. 4011 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) ซ.รบ. 4049 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ซ.เลียบคลองสี่วา ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนวัดสุนทรสถิต (สามัคคีวิทยาคม) ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดศิริมงคล ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ซ.สห. 2006 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงเรียนวัดศรีวนาราม ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดโรงเข้ ซ.สค. 2006 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ซ.35 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) ซ.3404 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดปากบ่อ ซ.35 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม ซ.สส. 4007 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ซ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดบ้านโคก ซ.สค. 2004 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดบางปิ้ง ซ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บำรุง) ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ซ.3091 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนวัดนาขวาง (สุนทรพัฒนาภรณ์) ซ.35 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ ซ.3097 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดธรรมโชติ ซ.สค. 2006 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดท่ากระบือ ซ.สุคนธวิท 44 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ (โพธิบุญราษฎร์บำรุง) ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม (ทวนกร) ซ.3236 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดชัยมงคล ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดโคกขาม ซ.สค. 5031 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดคลองครุ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดเกาะ (สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) ซ.35 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดกระซ้าขาว ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดกระโจมทอง ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนปฐมพรพิทยา ซ.3091 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็กนิ่มอนุสรณ์) ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ ซ.เลียบคลองสี่วา ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านสันดาบ ซ.สค. 5031 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ซ.สค. 4001 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนบ้านวังจระเข้ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านโรงเข้ ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านรางสายบัว ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ซ.สค. 2010 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ซ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ซ.35 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) ซ.35 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านชายทะเลรางจันทร์ ซ.35 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 ซ.3423 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านเจริญสุข ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร ซ.สค. 4009 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนบ้านคลองหลวง ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง