ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 999 ถ.พุทธมณฑล สาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โรงเรียนอนุบาลกิติเวชวิทยา ซ.3414 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซ.ธรรมสพน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนอนุบาลพรละมัย ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ซ.ศาลายา 1/1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนวัดสาลวัน ซ.สุขาภิบาล 9 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบ้านคลองโยง ซ.โยธาธิการ นฐ. 2091 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล ซ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วิทยาลัยนาฏศิลป ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซ.บัญชา-ปราณี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย (กำลังก่อสร้าง) ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสนครปฐม ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ.ร่มเกล้า ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ.ธรรมสพน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง