ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนภัทรนุสรณ์ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม ซ.คลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านดอนทองพิทยาคาร ซ.รพช. นฐ. 3027 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านคลองใหม่ (พรเอิบดิลกราษฎร์บำรุง) ซ.คลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบวรธนวิทย์ ซ.สุขาภิบาล 10 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี ซ.เพชรเกษม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง