ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดปรีดาราม ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนสามพรานวิทยา ซ.สุขาภิบาล 10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวังนกไข่ ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ ซ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนภัทรบุตร ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนภัทรนุสรณ์ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนเอกดรุณ ซ.หมู่บ้านปฐมพร ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม ซ.คลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนสกลวิทยา ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดหนองนกไข่ ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ซ.ลำเนาพัฒนา 1 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนวัดไร่ขิง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดบางช้างใต้ ซ.คลองใหม่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดเทียนดัด ซ.โยธาธิการ นฐ. 2020 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ซ.ชาญชัย-ผจงจิตต์ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนวัดท่าข้าม ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดทรงคนอง ซ.ทรงคะนอง-ไร่ขิง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนวัดจินดาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านหัวอ่าว (ก๊วยสมบุญราษฎร์บำรุง) ซ.พิทักษณ์ชัยวิชยานันต์ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด ซ.รพช. นฐ. 3173 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต) ซ.คลองใหม่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านบางเตย ซ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนบ้านท่าตลาด (นครไวทยาคาร) ซ.โยธาธิการ นฐ. 2007 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านดอนทองพิทยาคาร ซ.รพช. นฐ. 3027 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านดงเกตุ ซ.ชาญชัย-จงจิตต์ ปทุมารักษ์ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านฉาง (พวงสอนวิทยาคม) ซ.กิตติพิชัย ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านคลองใหม่ (พรเอิบดิลกราษฎร์บำรุง) ซ.คลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านคลองทวีผล ซ.รพช. นฐ. 3009 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านคลองตัน ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านคลองจินดา (วัฒนาบุญรอดอนุสรณ์) ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ซ.กระทุ่มล้ม 3 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โรงเรียนบวรธนวิทย์ ซ.สุขาภิบาล 10 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนนักบุญเปโตร ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนเทพนิมิตรวัฒนา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี ซ.เพชรเกษม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วิทยาลัยแสงธรรม ซ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง) ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง