ค้นพบจำนวน 50 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนสถาพรวิทยา ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดหลักชัย ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดศิลามูล ซ.3351 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์) ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดลานคา ซ.346 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดลาดสะแก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม ซ.3231 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดรางกำหยาด ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.3351 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดพระมอพิสัย ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ซ.346 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดไผ่จระเข้ ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดผาสุการาม ซ.3351 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบางหลวง ซ.3231 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดบางภาษี (บุญเรือนบูรณะ) ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ ซ.รพช. ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบางปลา (เมธีจุลารักษ์) ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบางน้อยใน ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดบัวหวั่น ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบัวปากท่า ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบอนใหญ่ ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดนิลเพชร ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดนราภิรมย์ ซ.กรุงนนท์-จงถนอม ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดดอนยอ (จิตธรรมอุปถัมภ์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดคลองเจ้า ซ.กรุงนนท์-จงถนอม ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพชรพิทยาคาร) ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ (เกษมวิทยาคาร) ซ.3296 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดเกษตราราม ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านไผ่หลวง ซ.3351 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล ซ.ประตูน้ำพระพิมล ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย ซ.เทศบาล 2 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบางหลวงวิทยา ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนบางเลนวิทยา ซ.3296 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป. ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม ซ.เทศบาล 2 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนตลาดเจริญสุข (ลาภจตุพรราษฎรอุปถัมภ์) ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนตลาดขุนขยัน ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนตลาดเกาะแรต ซ.3296 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง