ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา(สามง่ามฮั่วเม้งกงฮัก) ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนคงทองวิทยา ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง