ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา(สามง่ามฮั่วเม้งกงฮัก) ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดห้วยพระ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดลำเหย ซ.3297 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดลำลูกบัว (บุญศรีประชานุกูล) ซ.3036 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง) ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ซ.3297 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย (พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) ซ.3036 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด (วงษ์วิทยาคาร) ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.3297 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านหัวถนน ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านห้วยกรด ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านหนองปรง ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านสามแก้ว (นาถอำนวยวิทย์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านปากหว้า ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านแจงงาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนคงทองวิทยา ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง