ค้นพบจำนวน 50 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนแหลมบัววิทยา ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนแสงทองวิทยา ซ.3233 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนสาธิตวิทยา ซ.เทศบาล 2 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนเพิ่มวิทยา ซ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์) ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดสำโรง ซ.โยธาธิการ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดสัมปทวน ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.นฐ. 1037 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดศีรษะทอง ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า (ขจรบุญบำเพ็ญ) ซ.โยธาธิการ นฐ. 2091 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดละมุด ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดประชานาถ ซ.3235 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดบางพระ (แก้วฟ้าประชานุกุล) ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว (พ่วงประชานุกูล) ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดน้อย ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) ซ.นฐ. 1037 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) ซ.นฐ. 1037 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลดำพิทยานุสรณ์) ซ.วัดไทยาวาสตอน 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดท้องไทร ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดตุ๊กตา (ภิทัยธารามประสิทธิ์) ซ.3235 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) ซ.นฐ. 4017 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดโคกเขมา ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว ซ.3235 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดกลางคูเวียง ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดกกตาล (สีมารัตน์วิทยา) ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนปรกแก้ววิทยา ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ซ.นฐ. 4014 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราชอุทิศ) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) ซ.นฐ. 4017 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนบ้านคลองสว่างรมณ์ ซ.โยธาธิการ นฐ. 2091 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ซ.โยธาธิการ ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนเดชอนุสรณ์ ซ.3233 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนเจริญสุข ซ.บรมราชชนนี ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนจารุวรรณวิทยา ซ.ธรรมสพน์ ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนคลองทางหลวง (สมบูรณ์ บุญญานิตย์อนุสรณ์) ซ.นฐ. 1037 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วิทยาลัยนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ซ.นฐ. 4014 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ซ.นฐ. 5032 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง