ค้นพบจำนวน 60 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลชโลทร ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนหนองศาลา(ประชานุกูล) ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนเอกชนการกุศลสงเคราะห์ ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอนุบาลวัยสะอาด ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดห้วยม่วง (ผินราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.3231 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดห้วยผักชี ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองจิก ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดสองห้อง ซ.รพช. ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดสระสี่มุม ซ.3232 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดสระพัง ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ซ.3232 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง ซ.3394 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม ซ.321 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ซ.3040 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดท่าเสา ซ.3231 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดทะเลบก ซ.321 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) ซ.346 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ซ.321 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ซ.346 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านห้วยขวาง (สันทัดบำรุงวิทย์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหลักเมตร (พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองโสน ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนบ้านหนองพงนก ซ.321 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านหนองเขมร ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองขาม ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านไผ่โน้ม (สมพรราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.346 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านบัวแดง ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านทุ่งขี้อ้าย (วันครู 2501) ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านดอนทอง ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านดอนซาก (ราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านคลองตัน ซ.รพช. ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซ.3040 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.3040 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.3040 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง