ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม(สังวรเจษฏ์ประภาคมอุปถัมภ์) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดสระกะเทียม (สถาพรทักษิณาคาร) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดรางสระกะเทียม ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวังตาลวิทยา ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง