ค้นพบจำนวน 98 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลจิตรมณี ถ.,โรงธูป, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนหอเอกวิทยา ถ.ไร่เกาะต้นสำโรง ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ ซ.เศรษฐวิถี-บ้านอ้อยอีเตี้ย ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ซ.เทพพิพัฒน์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสว่างวิทยา ถ.ราชดำริห์นอก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม(สังวรเจษฏ์ประภาคมอุปถัมภ์) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนราชินีบูรณะ ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนรางมะเดื่อ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนมัธยมเทคโนโลยีนครปฐม ถ.,เพชรเกษม 4, ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพาณิชยการเทพสิทธา ถ. 25 มกรา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ ซ.เพชรเกษม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา ถ.ราชดำริห์นอก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ ถ.ราชมรรคา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ถ.,ชุมชน, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหว้าเอน (บุญช่วยประชานุกูล) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม ถ.อุดรวิถี ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดสุขวราราม ซ.เลียบคลองประปา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดสามควายเผือก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ซ.เลียบคลองประปา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดสระกะเทียม (สถาพรทักษิณาคาร) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดวังเย็น ซ.รพช. ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดวังตะกู ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดเลาเต่า ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ซ.เทพพิพัฒน์ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดรางสระกะเทียม ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดม่วงตารศ ซ.เลียบคลองประปา ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ซ.3036 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (ตั้งตรงจิตร 4) ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดพระงามพระอารามหลวง ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) ถ.คตกฤช ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) ซ.ถวิลทวีพัฒนา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งน้อย ซ.ถวิลทวีพัฒนา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดบางแขม (จันทรสรประชานุกูล) ซ.ลาดปลาเค้า 2 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ซ.เทศบาล 10 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดทุ่งรี ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) ซ.321 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3011 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บำรุง) ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดดอนขนาก ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ซ.นวเขตใต้ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดกงลาด (สถิตย์เสนาคาร) ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบำรุงวิทยา ถ. 25 มกรา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านหนองหิน ซ.เพชรเกษม ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) ซ.สาครธนากรตะวันตก ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ซ.เทพพิพัฒน์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านหนองกะโดน ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านลำพยา ซ.ลำพยา ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านลำท่าโพ ซ.เลียบคลองประปา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง ซ.รพช. ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านมาบแค ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านบ่อพลับ ถ.ถวิลพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านนาสร้าง ซ.พระยาพาน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านต้นสำโรง ถ. 25 มกรา ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ซ.เพชรเกษม ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนธรรมาภิสมัย ถ.เทศบาล 11 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนธรรมาภิสมัย ซ.เพชรเกษม 5 ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนเทศบาล 5 ซ.ปรีชาสุข ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ถ.รถไฟตะวันออก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ถ.,ราชวิถี 3, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสน่หา ถ.รถไฟตะวันตก ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ถ.ราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม ถ.ไร่เกาะต้นสำโรง ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนชุมชนวัดพระงาม ซ.พญาพาน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี ซ.เชื้ออุทิศ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนจันสว่างกูล ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวังตาลวิทยา ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ถ.,ราชวิถี 3, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คณะการจัดการและการบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง