ค้นพบจำนวน 359 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 999 ถ.พุทธมณฑล สาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดปรีดาราม ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลชโลทร ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอนุบาลจิตรมณี ถ.,โรงธูป, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลกิติเวชวิทยา ซ.3414 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนแหลมบัววิทยา ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนหอเอกวิทยา ถ.ไร่เกาะต้นสำโรง ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ ซ.เศรษฐวิถี-บ้านอ้อยอีเตี้ย ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนหนองศาลา(ประชานุกูล) ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนแสงทองวิทยา ซ.3233 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ซ.เทพพิพัฒน์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสามพรานวิทยา ซ.สุขาภิบาล 10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนสาธิตวิทยา ซ.เทศบาล 2 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนสว่างวิทยา ถ.ราชดำริห์นอก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม(สังวรเจษฏ์ประภาคมอุปถัมภ์) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวังนกไข่ ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา(สามง่ามฮั่วเม้งกงฮัก) ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนราชินีบูรณะ ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนรางมะเดื่อ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ ซ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนมัธยมเทคโนโลยีนครปฐม ถ.,เพชรเกษม 4, ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซ.ธรรมสพน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนภัทรบุตร ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนภัทรนุสรณ์ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนเพิ่มวิทยา ซ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนพาณิชยการเทพสิทธา ถ. 25 มกรา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ ซ.เพชรเกษม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนเอกดรุณ ซ.หมู่บ้านปฐมพร ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โรงเรียนเอกชนการกุศลสงเคราะห์ ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม ซ.คลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา ถ.ราชดำริห์นอก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ ถ.ราชมรรคา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลวัยสะอาด ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ถ.,ชุมชน, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลพรละมัย ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสถาพรวิทยา ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนสกลวิทยา ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหว้าเอน (บุญช่วยประชานุกูล) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดห้วยม่วง (ผินราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.3231 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดห้วยพระ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดห้วยผักชี ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์) ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม ถ.อุดรวิถี ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหลักชัย ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองนกไข่ ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหนองจิก ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ซ.ศาลายา 1/1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดสุขวราราม ซ.เลียบคลองประปา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดสำโรง ซ.โยธาธิการ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดสาลวัน ซ.สุขาภิบาล 9 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดสามควายเผือก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดสัมปทวน ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดสองห้อง ซ.รพช. ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.นฐ. 1037 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ซ.เลียบคลองประปา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดสระสี่มุม ซ.3232 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดสระพัง ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดสระกะเทียม (สถาพรทักษิณาคาร) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดศีรษะทอง ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดศิลามูล ซ.3351 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง