ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงเรียนศรีไพรวิทยา ซ.AH16 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ซ.AH16 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ซ.AH16 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ซ.2196 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ซ.2258 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 29 ซ.2258 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงเรียนบ้านป่าแดง ซ.2325 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงเรียนบ้านนายาว ซ.2196 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ซ.2304 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ซ.AH16 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา ซ.2258 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา ซ.2258 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ซ.AH16 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง