ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลใจทิพ ซ.เทศบาล 22 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนอุดมวิทยา ซ.เทศบาล 27 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ซ.เทศบาล 11 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่ ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนบ้านหนองพลวง ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านหนองแจง ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านศรีมงคล ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซ.รพช. พช. 3217 ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านราหุล ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ซ.โยธาธิการ พช. 2044 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านพนมรอก ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนบ้านพนมเพชร ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนบ้านโปร่งบุญเจริญ ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ซ.โยธาธิการ พช. 2044 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านบึงตะแบก ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร ซ.21 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านซับไพรวัลย์ ซ.โยธาธิการ พช. 2065 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านโคกกรวด ซ.รพช. พช. 3020 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ซ.225 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง