ค้นพบจำนวน 43 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ซ.203 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด ซ.2016 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านอีเลิศ ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ซ.2372 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหินฮาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ซ.203 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านห้วยข่อย ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ซ.203 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหนองเล ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหนองยาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านสงเปลือย ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านศิลา ซ.2216 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา ซ.2016 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านวังเวิน ซ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านวังบาล ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านภูปูน ซ.2372 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านพร้าว ซ.2306 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านพรวน ซ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 ซ.2306 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง ซ.203 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านน้ำขอบ ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านนาทราย ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านนาแซง ซ.2011 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านนาซำ ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านนาเกาะ ซ.2306 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านท่าผู ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา ซ.2016 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านตาดกลอย ซ.2216 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านโจะโหวะ ซ.2306 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านขี้นาค ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านแก่งเสี้ยว ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านแก่งโตน ซ.203 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ (ญาณราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ซ.2306 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง