ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านหนองตาด ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านน้ำลัด ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านกกจั่น ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง