ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเสรีศึกษา ซ.1205 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนพิสิษฐ์พิทยา ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านห้วยตูม ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านหนองตาด ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านศาลาลาย ซ.โยธาธิการ พช. 2040 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านลาดแค ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านเนินสว่าง ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านน้ำลัด ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา ซ.2401 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1) ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านตะกุดไร ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านตะกุดจัน ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านดงขุย ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านซับสามัคคี ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านซับม่วง ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านซับเจริญ ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านซับขลุง ซ.โยธาธิการ พช. 2053 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก ซ.โยธาธิการ พช. 2053 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ซ.1069 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านโคกสาร ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านโคกยาว ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา ซ.2398 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก ซ.โยธาธิการ พช. 2053 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา ซ.1069 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านเขน้อย ซ.1069 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านกุฏิพระ ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านกม. 28 ซ.113 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านกกจั่น ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ ซ.1069 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ซ.1069 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนกิตติพิทยา ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง