ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดหนองหลุม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดวังตะขบ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดบ้านนา ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดโนนสะเดา ซ.พจ. 1006 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดต้นประดู่ ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี ซ.พจ. 3027 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดกรดงาม ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหลังถนน ซ.พจ. 3004 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองริ้น ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองขาว ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านยางตะพาย ซ.พจ. 3027 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านมาบฝาง ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านปลวกสูง ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านบึงบัว ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านบางนกยูง ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนบ้านบัวยาง ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนบ้านโนนทอง ซ.พจ. 3004 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านนิคม ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง