ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเยาวชนศึกษา ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนอนุบาลสุธินี ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดวังหินเพลิง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดวังแดง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดลำประดา ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดเขาทราย ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านเขาพระ ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง